LoginSpominska plošča dr. Francu Kotniku

Foto: Miroslav Paškvan 2009

Spominska plošča dr. Francu Kotniku - Slika 1

Opis

Na fasadi domačije Županc na Dobrijah, se nahaja spominska plošča dr. Franca Kotnika, slovenskega etnologa in slavista. Bil je ravnatelj Mohorjeve družbe v Celju.

Legenda, zgodovina, pravljica

Dr. Franc Kotnik, rojen na Dobrijah 1882, umrl v Celju 1955, je bil slavist in narodopisec, gimnazijski profesor v Celovcu in Velikovcu, ki se je ukvarjal s slovenskim narodopisjem ter z literarno in s kulturno zgodovino koroških Slovencev. V prvi polovici 20. stoletja je veljal za najvidnejšo osebnost v slovenski etnologiji. Poleg raziskovanja koroških bukovnikov, predvsem Andreja Šusterja Drabosnjaka, ki mu je namenil doktorsko disertacijo, je zbiral ljudsko blago in napisal pregled razvoja slovenskega narodopisja.

V tej hiši je bil rojen tudi dr. Janko Kotnik, profesor, slovenski romanist in slovaropisec. Hiša je zibelka še nekaj znanih oseb iz rodovnika Kotnikov.

Vir: Dr. Franc Kotnik 1882-1955. Katalog, Koroški muzej Ravne na Koroške, 1995; Koroški biografski leksikon.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TU JE BIL DOMA
DR. FRANC KOTNIK
PROFESOR, NARODOPISEC,
RAVNATELJ MOHORJEVE
1882-1955

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na stanovanjski hiši domačije Županc na Dobrijah 6, Ravne na Koroškem.
Dobrije 6
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

Druga polovica 20. stoletja.

Lastnik / Varuh

Kotnik Simon

Povezave k leksikonu