LoginGrad Ravne

Foto: Andreja Šipek 2010

Balkon na severni fasadi na gradu Ravne.

Grad Ravne - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2010

Grad Ravne

Grad Ravne - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2010

Grad Ravne

Grad Ravne - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Dvorec bo star že okoli 500 let in razkazuje značilne poteze od pozne gotike do klasicizma.
Grad ima razgibano tlorisno zasnovo v obliki črke H. Nadstropna stavba je podkletena in zidana iz kamna, po zadnji predelavi pa kaže neobaročen videz. Vsaka od grajskih fasad je oblikovana po svoje, vse pa imajo v pritličju vodoravne fuge in obrobljena zamrežena okna. Okna v nadstropju so oblikovana bolj bogato.
Še posebej izstopa šesteroosna severna fasada, ki ji dajejo estetski poudarek konzolast balkon, trojno vratno okno in čelo z grbom grofov Thurnov.

Legenda, zgodovina, pravljica

Grad Ravne je bil zgrajen v 16. stoletju in pozneje predelan. Med prvimi lastniki so bili baroni Süchten. Že pred letom 1760 pa so ga imeli baroni Schlangenbergi (Gaitschniki, ki so bili leta 1666 povzdignjeni v barone in so bili tudi lastniki Šrotneka). Leta 1809 je grad prevzel grof Jurij Thurn, ki ga je nekaj let pred smrtjo podaril mlajšemu sinu Douglasu. V tem času je grad dobil današnji videz, ob njem pa so v letu 1863 uredili park.

Med drugo svetovno vojno je v gradu delovala gospodinjska šola za dekleta s Tirolskega in Gornje Koroške. Leta 1944 se je vanj vselila nemška vojska. Po vojni so prostore spremenili v učilnice gimnazijcev in uredili še internat. Po letu 1954 v njem hranijo zgodovinski spomin in ga predstavljajo javnosti Koroški muzej Ravne, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in enota Pokrajinskega arhiva Maribor.

Vir: Karla Oder, Utrinki iz preteklosti, Zgodovinske podobe, Ravne na Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248 - 1998, Ravne na Koroškem 1998, str. 26; Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248 - 1998, Ravne na Koroškem 1998, str. 70; Karla Oder, Ravne na Koroškem v 19. stoletju, Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 2008, str. 305-322.

Upodobljeni motivi / napisi

Severna fasada izstopa zaradi konzolastega balkona, trojnega vratnega okna in čelo z grbom.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7643

Geografska določitev lege

Na vzpetini nad mestom, ob športnem parku, stoji grad Ravne. Na gradu 1, 2, 3, 5. Ravne na Koroškem.
Na Gradu 1, 2 3, 5.
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1551, 17. stol., druga polovica 19. stol., 2001-2004

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika.

Povezave k leksikonu