LoginBatičev relief na fasadi inštituta Železarne Ravne

Foto: Karla Oder 2009

Batičev relief.

Batičev relief na fasadi inštituta Železarne Ravne - Slika 1

Opis

Med spremnima frizoma je razpeta zgodba življenja s plesom za koroški rej in opozorilom na smrt s plesom okostnjakov spodaj. Na velikem reliefu so poudarjene samo večje oblike, tako da se dekorativne teksture in finejše oblike ob igri svetlobe in senc kar izgubijo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Skulptura je nastala, ko je železarna zgradila novo stavbo OTK.

Vir: Simona Javornik, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem, Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, november 2000; Informativni fužinar, april 1969, letnik VI, št. 4, str. 19.

Upodobljeni motivi / napisi

Tridelni relief prikazuje zgodovino ravenskega železarstva. Spodnji del reliefa ponazarja prelomnico v življenju železarjev. Zgoraj levo je motiv streljanja talcev, desno vstaja v NOB. Spodaj je motiv mrtvaškega plesa iz 16.-17. stoletja, iz časa začetkov fužinarstva v teh krajih.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Relief stoji na pročelju stavbe OTK, v bližini ceste Ravne-Prevalje in upravne zgradbe Metala.
Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1966

Umetnik / Umetnica

Stojan Batič, akademski kipar

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu