LoginSušilnica hmelja

Foto: Vinko Skitek 2010

Nekdanja sušilnica hmelja.

Sušilnica hmelja - Slika 1

Opis

Zidana štiri etažna stavba. Ima dva tovorna vhoda in enega osebnega. Na stavbi je več okenskih odprtin. Tretjina stavbe je lesena zaradi sušenja hmelja. Stavba je v slabem stanju in že dolgo ne služi več svojemu namenu. Prepuščena je propadanju.

Legenda, zgodovina, pravljica

Hmelj so začeli gojiti v Spodnji Mežiški dolini leta 1956. Dotakratni kmetijski zadrugi Prežihovega Voranca so oblasti odvzele pravico do trgovanja z lesom, ki ga je prodajala v sodelovanju s kmeti, včlanjenimi v Kmetijsko zadrugo. V zamenjavo so Zadrugi ponudili gojitev hmelja, ki ga je začela gojiti na zadružni zemlji v Kotljah, na Šrotneku in na zemlji kmetov kooperantov. Pogodbe z zadrugo za gojitev hmelja so imeli kotuljski župnik Lajnšek, kmet Kolar, Lubas in Mihev.
Ob podpisu pogodb so analizirali prst na posameznih parcelah in predvideli s čim bodo njive dognojevali.
Za obdelavo hmeljišč so uporabljali male traktorje, kultivatorje, osipalnike in posebne nože, s katerimi so obrezovali sadike hmelja. Orodje in stroje je priskrbelo hmeljarsko podjetje Hmezad iz Žalca.
Sadike Savinjski golding so bile zelo kaljive, hmelj so dajale od 15- 20 let. Hmelj je potreboval veliko padavin. Rast so pospeševali z različnimi gnojili. Najhitreje je hmelj dozorel na peščenih tleh.
Čez leto so za hmelj skrbeli domačini, v avgustu pri obiranju pa so na pomoč priskočili tudi sezonski delavci iz drugih krajev (iz Prekmurja, Mežiške doline). Med poletnimi počitnicami so pomagali tudi učenci osnovnih šol in gimnazije Ravne.
Hmelj je odkupoval Hmezad. Za plačilo je bila ena merica (vredna današnjih 5 žemelj).
Hmeljišče je bilo pravokotne oblike. Hmelj so prenehali gojiti okoli 1975. leta. Prenehali so zaradi velikega padca cen in preusmeritve zadrug v živinorejo. Stroje je odkupil Hmezad, sušilnice pa so propadle.

Vir: Sanja Pipuš, Lucija Lipovnik, Hmeljišča v Spodnji Mežiški dolini, raziskovalna naloga, Ravne na Koroškem, 2003.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stavba stoji ob glavni cesti Kotlje- Slovenj Gradec.
Kotlje
2394 Kotlje

Čas nastanka

1956-1975

Lastnik / Varuh

Kmetijska zadruga Kotlje

Povezave k leksikonu