LoginMalgajev spomenik

Foto: Karla Oder 2008

Malgajev spomenik

Malgajev spomenik - Slika 1

Foto: Karla Oder 2008

Malgajev spomenik - Slika 2

Foto: Karla Oder 2008

Malgajev spomenik - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Ob regionalni cesti Ravne - Dravograd stoji v bližini domačije Blatnik na Dobrijah spomenik, ki je posvečen komandantu koroških borcev – prostovoljcev Franju Malgaju in tovarišem.

Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega granita, ki ima na vrhu knežji kamen s peterokrako zvezdo, so tri bronaste plošče.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvi spomenik so nadporočniku Franju Malgaju postavili že leta 1924. Ob začetku druge svetovne vojne so ga razdejali okupatorji. Pričujoči spomenik so slovesno odkrili leta 1947. Postavili so ga v bližini železniške proge, a so ga leta 1968 prestavili na sedanje mesto na Dobrijah. Nazadnje so ga prestavili aprila 2010, no drugo stran ceste, v Dobrije, v bližino železniškega mostu.

Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.76; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, Koroški fužinar 20. avgust 1961, leto 11, št. 7-12, str. 3.

Upodobljeni motivi / napisi

Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega granita, ki ima na vrhu knežji kamen s peterokrako zvezdo, so tri bronaste plošče.
Na treh bronastih ploščah je posvetilo:

LEPO JE VEŠ MAMA
LEPO JE ŽIVETI
TODA ZA KAR SEM UMRL
BI HOTEL ŠE ENKRAT UMRETI
( Karel Destovnik – Kajuh)

MALGAJU IN TOVARIŠEM
KI SO PADLI V BORBAH
ZA KOROŠKO 1918-1945

O JAZ NE SPIM
LE ČAKAM ČAS
IN ČAKAM VAS
DA GREMO SKUPAJ
ČEZ ŠT. VID
MED BTARE NAŠE
ZILO PIT
(Rudolf Maister- Vojanov)

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 28066

Geografska določitev lege

Ob regionalni cesti Ravne-Dravograd v bližini železniškega mostu
Dobrije
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1947

Umetnik / Umetnica

Božidar Pengov, arhitekt , Posvetilni zapis: Kajuhovi in Maistrovi verzi

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu