LoginPoslovna stavba

Foto: Vinko Skitek 2012

Poslovna stavba Ravne

Poslovna stavba - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2012

Poslovna stavba Ravne

Poslovna stavba - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Stavba ima tlorisno obliko črke L. Je pravokotno oblikovana in dvonadstropna. Pokriva jo dvokapna streha

Legenda, zgodovina, pravljica

V tej poslovni stavbi so poslovni prostori namenjeni različnim dejavnostim: optiki, lekarni, zobozdravstveni ordinaciji, dopisništvu časopisa, zavarovalništvu itd. Tu ima prostore tudi Ljudska univerza Ravne.
Na Ravnah na Koroškem je leta 1951 v okviru Sindikalno kulturno umetniškega društva Prežihov Voranc delovala »sekcija za ljudsko univerzo«. Sekcija pa je organizirala 14. dnevna predavanja, jezikovne tečaje, vodila je delo večerne gimnazije na Ravnah. Izvenšolsko izobraževanje in šolanje ob delu je doživelo največje spremembe s šolsko reformo konec petdesetih let, ko so šolske ustanove začele izobraževati odrasle, zaposlene ljudi. Za te potrebe so ustanavljali delavske in ljudske univerze. V šestdesetih letih je bilo delo Ljudske univerze usmerjeno na štiri področja: ideološko-politično, družbeno-ekonomsko, strokovno in poljudnoznanstveno. Enak koncept je ostal tudi v naslednjih desetletjih, le da je bilo več poudarka na ideološko-političnem in družbeno-ekonomskem področju.
Za potrebe Železarne Ravne so pripravljali razne seminarje in tečaje za kvalifikacijo in preučevanje tovarniških delavcev, za katere je stroške pokrivala Železarna. Splošni izobraževalni program je obsegal npr.: tečaj nemškega jezika, šolo za življenje, ciklus predavanj za mlade, šolo za starše in predavanja po osnovnih šolah ob tednu solidarnosti z vietnamskim ljudstvom. Na področju strokovnega izobraževanja so organizirali: tečaj za kurjače centralnih kurjav, komercialno srednjo šolo, ekonomsko srednjo šolo, medicinsko srednjo šolo, višjo tehniško šolo, visoko komercialno-ekonomsko šolo, večerno osnovno šolo in pripravljalni tečaj za sprejemne izpite na višjih in visokih šolah (predavanja iz matematike, fizike in kemije). V osemdesetih letih je univerza sodelovala z Višjo komercialno šolo v Mariboru.

Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Ljubljana 1992, str. 48-49.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stavba stoji blizu mestne hiše in krožišča. Gačnikova pot 2, 3, 4, 2390 Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 2, 3, 4
2390 Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu