LoginVodno korito pri Močniku

Foto: Karla Oder 2009

Vodno korito pri Močniku

Vodno korito pri Močniku - Slika 1

Opis

Betonsko vodno korito stoji v neposredni bližini hleva. Včasih je bilo leseno, potem so naredili betonskega. Tu se je napajalo govedo in tudi ovce dokler niso naredili napajalnikov.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Dvorišče kmetije Močnik
Strojna 3
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

Vodno korito stoji na tem mesto že od nekdaj.

Lastnik / Varuh

Kmetija p.d. Močnik

Povezave k leksikonu