LoginRožejevo znamenje

Foto: Tone Štrigl 2008

Rožejevo znamenje

Rožejevo znamenje - Slika 1

Foto: Tone Štrigl 2008

Rožejevo znamenje

Rožejevo znamenje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidano znamenje je pravokotne oblike in ima štiri niše. Štirikapna streha je bila prvotno krita s »šitlni«, leta 1987 pa so jo zamenjali z bakrom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po ljudskem pripovedovanju naj bi Rožejev križ nastal v času, ko je bila Mežiška dolina še veliko jezero. Prebivaci Dobrij, ki so tedaj spadali pod župnijo Kotlje, so v Kotljah pokopavali svoje mrliče. Ker zaradi jezera ni bilo drugega dohoda v Kotlje, so se morali precej visoko dvigniti do kmeta Rožeja na Brdinjah nad Javornikom. Pot je bila predolga, zato so se vmes večkrat ustavljali in počivali. Da bi se zbrali na kar najboljšem in ravnem prostoru, so postavili križ ter tukaj z mrličem počakali na župnika, ki jim je prišel nasproti in opravil obred sprejetja pokojnega. Od tod jih je potem spremljal v farno cerkev in na pokopališče v Kotljah.
Kasenje so lesen križ nadomestili z zidanim znamenjem, ki je vseeno ohranilo prvotno ime.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 36, 17. september 1998, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

V nišah so poslikave svetnikov: sv. Florijan, Devica Marija s Svetim pismom v roki, Kristus s križem in evangelist sv. Matej.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 14028

Geografska določitev lege

V bližini domačije Rožej, Brdinje 5, Kotlje.
Brdinje 5
2394 Kotlje

Čas nastanka

zadnja četrtina18. stoletje; obnovljena 1988.

Umetnik / Umetnica

Nove poslikave Stojan Brezočnik, akademski slikar

Lastnik / Varuh

Rajko Kralj

Povezave k leksikonu