LoginZdravstveni dom

Foto: Vinko Skitek 2012

Zdravstveni dom Ravne

Zdravstveni dom - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2012

Zdravstveni dom Ravne

Zdravstveni dom - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Stavba Zdravstvenega doma je danes sestavljena iz treh traktov, pravokotne oblike, ki so enonadstropni. Dva izmed treh sta med seboj povezana v obliko črke T, medtem ko tretji stoji ločeno zase. Vsi trakti so pokriti z dvokapno streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Stavbo zdravstvenega doma so začeli načrtovati že kmalu po koncu druge svetovne vojne, a se je njena gradnja nekoliko zavlekla. V istem času so bile zaradi številnih delovnih nezgod potrebe po lastni ambulanti tudi v železarni vse večje. Posledično je obratna ambulanta pričela obratovati maja 1951. Stavba zdravstvenega doma pa je v istem času ponovno začela rasti, predvsem zaradi pomoči države, ki je odobrila potrebna finančna sredstva. Ko je bila stavba zgrajena, je Svet za ljudsko zdravstvo LRS ambulanto opremil z modernimi instrumenti in ostalimi sanitetnimi potrebščinami. Dokončali so jo v letu 1953. Iz opisa ambulante izvemo naslednje: »V pritličju levo sta dve zdravniški in zobna ordinacija, za čakalnico služi prostoren hodnik. Desno so sobe za ležeče bolnike s 7 posteljami in soba za bolničarke. Levo v prvem nadstropju je soba za steriliziranje obvezilnega materiala z novim avtoklavom in aparatom za destiliranje vode. Nato sledi soba za fizikalno terapijo, soba za šokirane, mala operacijska soba in laboratorij. V tem delu stavbe je tudi rentgenska soba s temnico. Imajo en rentgenski aparat, svojega ima tudi zobna ambulanta. V ambulanti so sprejemali za dalj časa le bolnike, ki so jim svojci prinašali hrano. Ambulanta je telefon lahko uporabljala le 7 ur na dan, v času ko je delovala pošta. V letu 1953 so v mestu odprli tudi lekarno in pridobili zdravniško ordinacijo v tovarni.
V okviru zdravstvenega doma na Ravnah so razvijali zdravniško službo, v sedemdesetih letih tudi medicino dela, katere nosilec je bil dr. Janko Sušnik. Zdravstveno osebje je sodelovalo s prebivalci in z različnimi društvi, kot sta društvo invalidov, društvo diabetikov itd. ter zanje organiziralo različne tečaje in predavanja. Stavbo zdravstvenega doma so z vsakim desetletjem povečevali z dograditvijo novih prostorov in tako širili dejavnost.
Z zdravstvom so povezane tudi krvodajalske akcije, prostovoljne darovanje krvi, ki je bilo po drugi svetovni vojni zelo množično, saj je kri prostovoljno darovalo več sto ljudi letno.

Vir: Anton Novak, Za zdravstveni podvig kraja. Nastanek, pomen in namen nove ambulante Guštanj. Koroški fužinar, 1952, št. 1-3, str. 4; Služba ambulante v Guštanju. Koroški fužinar, 1952, št. 1-3, str. 29; Borba v ambulanti. Koroški fužinar, 1958, št. 4-9, str. 8.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Objekt stoji ob cesti, ki pelje proti naselju Javornik. Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1953

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu