LoginGimnazija Ravne

Opis

Stavba gimnazije je pravokotne oblike in je dvonadstropna. Pokriva jo štirikapna streha. K njej je bil zgrajen prizidek, ki ima tudi pravokotno obliko, je enonadstropen in ga pokriva poševna streha.

Legenda, zgodovina, pravljica

Srednješolsko izobraževanje na Ravnah sega v čas po koncu druge svetovne vojne. Pred tem razen gospodinjske šole za dekleta med drugo svetovno vojno in obratne industrijske šole v ravenski železarni, ki so jo obiskovali predvsem vajenci v industrijskih obratih, drugih srednjih in visokih šol na tem prostoru ni bilo. Prvo gimnazijo so tako po velikih prizadevanjih Ravne dobile 17. septembra 1945, ko so ustanovili gimnazijo in v ustanovitveni akt so takrat zapisali, »da se utegne razviti v popolno gimnazijo.« S poukom so slovesno začeli 15. oktobra istega leta. Prostore je gimnazija dobila »v gradu grofa Thurna na Ravnah z razkošnim parkom in igrišči. Z leti se je število dijakov stalno večalo in potrebe po novi šolski stavbi so bile vedno večje. Tako so ob pomoči mladinskih delovnih brigad, podjetij in delovnih ljudi v neposredni bližini ravenskega gradu zgradili novo stavbo gimnazije. Ta nova zgradba gimnazije je bila v veliki meri zgrajena na podlagi prostovoljnega udarniškega dela številnih dijakov in delavcev, ki so žrtvovali svoj prosti čas, da so uresničili sen številnih generacij Korošcev, ki so si v preteklosti želeli gimnazije in s tem višjega nivoja izobraževanja v domačem kraju. Slovesno otvoritev so organizirali v okviru devetega koroškega festivala 10. oktobra 1954. Na gimnazijo so vse od ustanovitve dalje prihajali učenci iz vseh treh dolin. Najbolj oddaljeni so dobili mesto v dijaškem domu, drugi so se vozili z vlakom, pozneje z avtobusom.
Leta 1980 sta obe srednji šoli na Ravnah (Gimnazija in Srednja industrijska šola) doživeli pomembno organizacijsko spremembo. 23.12.1980 so na podlagi izida referenduma združili Gimnazijo in Šolski center v Srednjo šolo tehnično-naravoslovne in pedagoške usmeritve (SŠTNPU) in že v naslednjem letu začeli izvajati program usmerjenega izobraževanja. Začeli so tudi z dozidavo prizidka s potrebnimi opremljenimi učilnicami. S šolskim letom 1991/92 sta se šoli razdelili na Gimnazijo in Srednjo strojno-kovinarsko šolo.

Vir: Karla Oder, 60-letnica Gimnazije Ravne. Razstava, 2005.

Upodobljeni motivi / napisi

Na stavbi gimnazije je spominska plošča ustanovitve šole.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Zgradba stoji nasproti grajskega parka. Na Gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
Na Gradu 4
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1954, 1981

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu