LoginSpomenik padlim borcem pri Jurčku

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik padlim borcem pri Jurčku - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik padlim borcem pri Jurčku - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik je zgrajen iz polkroglo sezidanih granitnih kock, prislonjenih na veliko granitno skalo, na katero je z vsake strani pritrjena po ena okrogla jeklena plošča. Spomenik je posvečen padlim borcem Koroškega odreda. Prvotno je bila nad granitnim kamnom pritrjena peterokraka zvezda, ki je že nekaj časa ni več.

Legenda, zgodovina, pravljica

30. decembra 1944 so Nemci napadli domačijo pri Jurčku, dva partizana ujeli, štiri pa med borbo ustrelili. Padli so: Ivan Pratnekar – Protičev Anzi z Brdinj – sekretar okrožnega komiteja Guštanj - Prevalje, Albert Gorenšek - Štrucev Berti z Brdinj, Ferdo Samec iz Podgore in Anton Žarn, borec iz trboveljskih revirjev.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 78-79; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin, Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str. 4.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
KI GREŠ NA GORO TU POSTOJ
V SVOBODO POT TI PISAL
PARTIZAN JE TU
S KRVJO
1944

NA PRAGU SVOBODE
SO V BOJU
Z OKUPATORJEM
ŽRTVOVALI ŽIVLJENJA
PRATNEKAR IVAN- JOŽKO
SAMEC FERDINAND
GORENŠEK ALBERT
ŽARN ANTON – ZVONE

SLAVA JIM

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7729

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob zgornjem travniku pri domačiji Jurček v Podgori.
Uršlja gora
2394 Kotlje

Čas nastanka

1957 leta, obnovljen: 4. 7. 1980

Umetnik / Umetnica

Zasnova: KS in KO ZZB NOV Kotlje, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZZB Kotlje

Povezave k leksikonu