LoginVitraži v cerkvi sv. Antona Puščavnika

Foto: Vinko Skitek 2009

Vitraži v cerkvi sv. Antona Puščavnika - Slika 1

Vitraži v cerkvi sv. Antona Puščavnika - Slika 2

Foto: Tomo Jeseničnik 2002

V notranjosti cerkve je srednjeveška freska iz konca 15. stoletja, ki prikazujejo poklon treh kralje in Angelovo oznanjenje Mariji.

Vitraži v cerkvi sv. Antona Puščavnika - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Cerkev sv. Antona je enoladijsko zasnovana, z dvokapno opečno streho, ki ima na vzhodni strani prezbiterija steno med oporniki predrto s tremi šilastimi gotskimi okni. Vsa okna so deljena na dva dela, na vrhu pa obogatena z gotskim krogovičjem. Zapirajo se z vitraži akademskega slikarja Staneta Kregarja s konca 50-tih let 20. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Od prvotne cerkve, domnevno iz konca 14. stoletja, je ostal le še gotski prezbiterij, današnji ladijski del pa je, kot pri mnogih cerkvah na Koroškem, nastal ob veliki prezidavi cerkve v letih 1638/39. Cerkev je pravilno srednjeveško orientirana od zahoda proti vzhodu, z glavno fasado z neogotskim zahodnim zvonikom obrnjeno proti zahodu. Tloris cerkve je enoladijska zasnova, na katero se na vzhodu naslanja kratki kor s 5/8 zaključkom.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 41-45.

Upodobljeni motivi / napisi

Vitraž v gotskem oknu.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3306

Geografska določitev lege

Cerkev stoji severno ob cesti Ravne – Prevalje in vzhodno od železarne.

Čas nastanka

1445, obnovljena v 90-tih letih 20. stoletja

Umetnik / Umetnica

Stane Kregar, akademski kipar

Lastnik / Varuh

Župnija Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu