LoginKotnikov križ

Foto: Andreja Šipek 2009

Kotnikov križ

Kotnikov križ - Slika 1

Opis

Lesen križ z razpelom. Ima valovito pločevinasto streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je postavljen na tem mestu kot del romarske poti iz Kotelj proti sv. Roku na Selah. Pri križu so se ustavljali, zbirali in brali molitve.

Vir: Igor Glasenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s križanim.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Križ stoji med hišo in gospodarskim poslopjem, Podgora 13, Kotlje.
Podgora 13
2394 Kotje

Čas nastanka

Pred prvo svetovno vojno; obnovljen 1986.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Feliks Kotnik

Povezave k leksikonu