LoginForma viva, Katsuyi Kishida

Foto: Andreja Šipek 2009

Forma viva, Katsuyi Kishida - Slika 1

Opis

Večina skulptur ravenske Forme vive je podvržena logiki vertikalnega prostorskega razvoja, le nekatere kompozicijsko sledijo horizontali. Kishidovo delo pa s skopimi likovnimi sredstvi povezuje obe oblikovni koordinati. Skulptura je sestavljena iz dveh simetričnih delov, ki se iz pritlehne kubične forme vzpneta v višino, pri čemer se kljub subtilnemu vizualnemu zlitju fizično nikoli ne dotakneta. Zamisel bi bila morda še bolj učinkovita, če bi jo bilo mogoče realizitati v izrazito monumentalnih dimenzijah.

Legenda, zgodovina, pravljica

Katsuyi Kishida: rojen leta 1937 v Tokiju na Japonskem. Na akademiji za likovno umetnost Musashino v Tokiju je diplomiral leta 1963. Član umetniškega združenja Kohdo Bijutsu Kyokai. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah, pripravil pa je tudi več samostojnih predstavitev svojega dela.Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 48, 49.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Na južnem robu naselja Javornik, Ravne na Koroškem
Javornik
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1970, obnovljena 2008.

Umetnik / Umetnica

Katsuyi Kishida, Japonska

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu