LoginDvorec Šrotnek- Schrottenegg

Foto: Andreja Šipek 2009

Pravokotni obzidni stolpič nekdanjega Šratneškega gradu.

Grad Šrotnek - Slika 1

Opis

Danes je od grajske zasnove ohranjen le pravokotni obzidni stolpič.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvi znani lastnik gradiča - dvorca je bil Hans Sauer - na grbu nad vhodom so bile izklesane njegove inicialke H. S. in letnica 1609. Leta 1613 ga je od Regine Ptujske roj. Sauer odkupil Matija Gačnik, lastnik toplic v Dobrni, za svojega sina Jurija, ki ga je cesar 1666 skupaj z njegovim bratom Janezom poplemenitil z naslovom »zu Schlangenberg«. O tej značilni povzpetniški rodovini Kačnikov - Gačnikov, oz. o lastniku Šratneka, Juriju, pripoveduje izročilo, da je dal že kar pri vhodnih vratih bičati neposlušne podložnike, preden jih je vrgel v temnico; v njih naj bi bilo še pred časom videti na zidove pritrjene verige z utežmi.
Leta 1914 je celotno posestvo kupil domačin, kmet Janez Metarnik, za katerim jo je podedoval njegov vnuk, hčerin sin Rudolf Kostwein, ki je 1942 umrl. Po vojni je bil v dvorcu sedež kmetijske zadruge, 1967 so ga podrli.

Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str. 101-104.

Upodobljeni motivi / napisi

Niso več ohranjeni

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Nekdaj je stal dvorec na lahni vzpetini v Podgori pri Ravnah na Koroškem.
Podgora
2394 Kotlje

Čas nastanka

1609

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

neznan

Povezave k leksikonu