LoginSpominska plošča Petru Miklavcu

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča Petru Miklavcu

Spominska plošča Petru Miklavcu - Slika 1

Opis

Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz kamna. Na njej je posvetilni napis.

Legenda, zgodovina, pravljica

Življenjepis bratov Petra Miklavca - Podravskega in Filipa Miklavca – Pohorskega:

Brata samorastnika Peter Miklavc - Podravski, prevajalec, publicist in pisatelj, rojen 5. aprila 1859, umrl 5. novembra 1918 ter Filip Miklavc - Pohorski, gospodarski in ljudski pisatelj, rojen 9. aprila 1863, umrl 10. maja 1910, sta bila preprosta kmečka sinova, doma iz Orlice v občini Ribnica na Pohorju. Ker po osnovni šoli nista imela možnosti za nadaljnje šolanje, sta se izobraževala sama in dospela do visoke razgledanosti. Zlasti sta se naučila slovanskih jezikov, Filip je obvladal predvsem češčino. Filip je pisal pretežno gospodarske članke, občasno prevajal iz slovanskih jezikov, zbiral narodopisno gradivo, poskusil pa se je tudi v leposlovju in napisal dve izvirni pohorski povesti: Kamenar ter Roža in Trn.
Še dlje je prišel njegov brat Peter. Z znanjem vseh glavnih slovanskih jezikov je ogromno prevajal in tako postal naš prvi poklicni prevajalec. Pisal je tudi izvirne članke in ustvaril tri daljše povesti: Tlačanje, Trnjev venec in Pod slamnato streho. Brata Podravski in Pohorski lahko veljata za prva pohorska pisatelja.

Vir: http://www.ribnicanapohorju.si/index.php?Itemid=
58&id=72&option=com_content&task=view.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči se glasi:
V tej hiši se je rodil pohorski samorastnik
Peter Miklavec – Podravski
1859 – 1918
Zaslužni prevajalec iz
Slovanskih literatur.
Spominsko ploščo sta mu postavila v letu 1956 Društvo prevajalcev Slovenije in Zveza Mariborskih kulturnih delavcev.

Občina

Ribnica na Pohorju

Geografska določitev lege

Nahaja se na fasadi Fefrletove hiše, Zgornja Orlica 33.
Zgornja Orlica 33
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

1956

Lastnik / Varuh

Družina Miklavc

Povezave k leksikonu