LoginSpomenik pri Strčku

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik pri Strčku

Spomenik pri Strčku - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik pri Strčku

Spomenik pri Strčku - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Na Selah stoji granitni obelisk, v katerega so vpete štiri jeklene polkrožne plošče z imeni padlih.

Legenda, zgodovina, pravljica

Trije žalostni dogodki so se zvrstili v teh krajih proti koncu vojne. Nemški policisti so imeli postojanko na Rimskem vrelcu. 16. novembra 1944 so v hajki obstreljevali Kamnikovo domačijo, kjer so tedaj živeli Kočnikovi, in smrtno zadeli šestnajstletno hčerko Marto Kočnik. Partizan Zdenko Plazovnik pa si je sam vzel življenje, da ne bi prišel v sovražnikove roke.
6. februarja 1945 sta v bližini padla dva partizana, ki sta se spotoma ustavila pri kmetu Samcu: Stanko Krančan je bil doma iz Starega trga pri Slovenj Gradcu, drugi partizan pa je bil doma nekje z Dolenjskega.
Tretji dogodek je povezan s tragično smrtjo Slavka Gamsa-Lipeta, Branka, znanega terenskega političnega delavca in partizana.
Bil je prizadeven politični aktivist OF, rajonski sekretar in vojni referent, izvrsten organizator, iznajdljiv, imel je velik občutek za odgovornost in disciplino - bil je vzor partijskega delavca.
Na spomeniku tudi piše, da so ga postavili krajani Sel-Vrh in da so plošče ulili ravenski železarji.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
PADLI SO V BOJU ZA SVOBODO IN PRAVICO SPOŠTUJMO NJIHOVO ŽRTEV

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Spomenik stoji v bližini Strčka na Selah 25.
Sele 25
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

22.7.1978

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, besedilo: prof. Ferdo Fischer-Mojka

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele

Povezave k leksikonu