LoginKapelica pri domačiji Mosnar

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na posesti nekoč gručaste domačije Mosnar, kje so bili poleg kapelice stara kmečka hiša domnevno iz 18. stoletja in mlajše gospodarsko poslopje. Na fotografiji za kapelico je nova hiša na mestu stare.

Mosnarjeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

V kapelici je podoba sv. Miklavža.

Mosnarjeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Obokan zvezdni strop v kapelici.

Mosnarjeva kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Darovanje sv. Miklavža, poslikava na zunanji strani kapelice.

Mosnarjeva kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Precej velika kapelica zaprtega tipa in kvadratnega tlorisa. Nedavno obnovljena in amatersko poslikana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gospod Hriberšek si danes gradi hišo na posesti Mosnar.
Povedal je da so kapelico obnavljali leta 1996.
Zanimiv podatek pa je, da je pri Mosnarju bila včasih gostilna.
Vzrok in čas nastanka kapelice in znan. Lahko bi bila istočasna zgrajena kot gospodarsko poslopje (prva četrtina 20.stoletja).

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob potočku in cesti Šmiklavž-Vodriž. Ob Mosnarjevi domačiji, Vodriž 13
Vodriž 13
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

verjetno zadnja četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Hriberšek Blaž