LoginOdlomek nagrobne plošče

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Odlomek nagrobne plošče

Odlomek nagrobne plošče - Slika 1

Opis

Ohranjen je spodnji del nagrobne plošče iz belega pohorskega marmorja s štirimi vrsticami v napisnem polju, ki je na vseh straneh odlomljeno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Odlomek so odkrili leta 1986 ob obnovitvenih delih- ZVKDS,OE Maribor. Poševno je vzidan v severno stran t.i. duhovniške hiše (17. stoletje), ki je sestavni del obzidja ob cerkvi sv. Pankracija nad Starim trgom.

Najverjetneje gre v prvi ohranjeni vrstici za ime Secuninus. Ker tudi druga vrstica ni ohranjena v celoti, lahko samo sklepamo, da gre za filiacijo. Edino ime, ki je do sedaj izpričano na –iarus, je Sicciarus. Če pa prva črka v drugi vrstici ni I, temveč gre za desno pokončno hasto, potem bi lahko šlo za keltsko ime, ki se končuje na –marus. Le teh je ohranjenih precej (Brogimarus, Togimarus, Retimarus, Sinomarus…). V tretji vrstici imamo najverjetneje opravka z imenom na –minus (Geminus, Maximinus, Firminus, Septiminus…).

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo. Katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 45.

Upodobljeni motivi / napisi


(…S?)ecvn(dino…)
(…)iaro f(…)
(…)mino sib(…)
(…)+(…)
?...

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Stari trg- Kolaciona, Grobišče, Slovenj Gradec.
Stari trg
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, župnija Stari trg

Povezave k leksikonu