LoginKapelica pri domačiji Gostenčnik, Sele 22

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključenim vhodom in poudarjenim trikotnim zatrepom.

Gostenčnikova kapela - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ostanki notranje poslikave v kapelici.

Gostenčnikova kapela - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na gozdnem robu ob cestah proti sv. Roku, domačiji Gostenčnik in nazaj čez Sele do glavne ceste Slovenj Gradec-Ravne.

Gostenčnikova kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Preprosta kapelica zaprtega tipa, vidni so ostanki poslikave, na oltarni menzi je morda bil kakšen kipec, danes je križani zelo stilizirano naslikan.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji v območju dediščine domačije Gostenčnik, Sele 22, kjer je poleg stare kmečke hiše še preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje in še ena kapelica, katera stoji nekaj sto metrov naprej nad cesto proti cerkvi sv. Roka.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v križišču gozdnih cest severovzhodno od domačije Gostenčnik.
Sele 22
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

prelom 18. stol. in 19. stoletja.

Lastnik / Varuh

Svetina Alojz in Marija.