LoginCerkev sv. Tomaža v Tomaški vasi

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv.Tomaša v Tomaški vasi

Cerkev sv. Tomaža v Tomaški vasi - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Reliefna podoba svetega rešnjega telesa s križem in dvema angelskima glavicama nad vhodnim portalom.

Cerkev sv. Tomaža v Tomaški vasi - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Cerkev sestavljajo zvonik, pravokotna ladja, skoraj enako širok in visok 5/8 oblikovan prezbiterij in zakristija na južnem stiku obeh. Najstarejša je ladja, ki je še romanska iz prve polovice 13. stoletja. Na žalost je bilo njeno originalno polkrožno sklenjeno okence s kvadrasto poslikanim ostenjem ob zadnji obnovi tako prizadeto, da je izgubilo precej svoje pričevalne vrednosti. Prvotno je bila cerkev zelo verjetno opremljena z apsido in s strešnim stolpičem.
Sedanji prezbiterij je dobila v sredini ali že v drugi polovici 16. stoletja, zvonik in zakristijo pa šele okoli 1845.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Tomaža v Tomaški vasi, ki se prvič omenja leta 1375, je šmarška podružnica. Turki so jo požgali leta 1476.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina. Zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 201.

Upodobljeni motivi / napisi

Ladjo pokriva poslikan tabulat, prezbiterij pa igriv rebrast obok.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3423

Geografska določitev lege

Cerkev stoji v središču naselja Tomaška vas.

Čas nastanka

1375, 16. stoletje, 1845

Lastnik / Varuh

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu