LoginKosova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Kosova kapela

Kosova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Kip kronane Marije z Jezusom.

Kosova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

podoba sv. Angele

Kosova kapela - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2011

podoba sv. Matija

Kosova kapela - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Zidana kapela s pravokotno tlorisno obliko in dvokapno streho prekrito s strešno opeko spada med kapele zaprtega tipa. Polkrožno obokan vhod v kapelo krasita dva polstebra. Tudi obe zunanji stenski niši sta polkrožno obokani, kakor tudi notranjost kapele. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico je dala postaviti gospa Marica iz hvaležnosti za dar ozdravitve v hudi bolezni.

Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj Gradcu. Slovenj Gradec, 2010, str. 26-27.

Upodobljeni motivi / napisi

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Benedikta, in na levi zunanji niši podoba sv. Jožefa. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Angele in na desni podoba sv. Matija. V sredini na oltarni mizi pa je postavljen kip kronane Marije z Jezusom.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapela stoji na domačiji Kos v Podgorju 13b.
Podgorje 13 b
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

Obnovljena 2004.

Umetnik / Umetnica

Ga. Mouravieva Pušnik I. R.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Kos

Povezave k leksikonu