LoginSpominska plošča zaprtim rodoljubom

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča zaprtim rodoljubom

Spominska plošča zaprtim rodoljubom - Slika 1

Opis

Pravokotna marmornata spominska plošča s posvetilni napisom je posvečena zaprtim partizanom v tej zgradbi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na številnih propagandnih mitingih je voditelj hajmatbunda Franc Steindl poudarjal, da je prva nemška naloga izgnati iz Spodnje Štajerske vso inteligenco in vse, ki so se tod naselili po 1. januarju 1914. V tedanjem okraju Slovenj Gradec je bilo registriranih 1536, v Mislinjski dolini pa 636 ljudi za izselitev.
Prve aretirane so zaprli v čakalnico na železniški postaji v Slovenj Gradcu, 18. aprila je postalo zbirno taborišče župnišče v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Ob koncu aprila je bilo tu zaprtih 62 ljudi, med njimi župnik, ljubitelj in zbiratelj starin Jakob Soklič, pisatelj Franc Ksaver Meško in drugi. Iz Šaleške doline je bilo 37 taboriščnikov, med njimi tudi Karel Destovnik-Kajuh.
Seznam zapornikov iz slovenjgraškega okraja hrani Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V TEJ STAVBI SO NEMŠKI OKUPATORJI
OD APRILA DO JULIJA 1941
ZAPIRALI IN MUČILI
REVOLUCIONARJE IN RODOLJUBE
IZ MISLINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE

OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1976

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8072

Geografska določitev lege

Šmartno pri Slovenj Gradcu 59. Plošča je pritrjena na južni fasadi nekdanjega župnišča.
Šmarto 59
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1976

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB Šmartno

Povezave k leksikonu