LoginKapelica pri domačiji Prjol

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na dvorišču gručaste domačije Prjol, kjer so kmečka hiša, gospodarsko poslopje, čebelnjak, kovačija, preša in kapelica.

Kapelica pri domačiji Prjol - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije v kapelici pri Prjolu.

Kapelica pri domačiji Prjol - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica zaprtega tipa, preprosta arhitektura, poudarjeno trikotno čelo. Členitev objekta je bolj barvna kot arhitekturna. V notranjščini jev vitrini kip Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji na posestvu danes Pelčevih, po domače Prjol.
Gospa Pelc je povedala, da je kapelico leta 1933 postavil njen oče, za preživelo bolezen.
Gospa Pelc je pravzaprav iz domačije Vodriž 2, kjer je Pelčeva kapelica. Zato je kip Marije prinešen iz Pelčeve kapelice v kapelico pri Prjolu.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapelica stoji južno od kmečke hiše Prjol, Vodriž 2, od gospodarskem poslopju.
Vodriž 2
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1933

Lastnik / Varuh

Neža in Ivan Pelc