LoginSpomenik padlim borcem Zidanškove brigade

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik padlim borcem Zidanškove brigade

Spomenik padlim borcem Zidanškove brigade - Slika 1

Opis

Skupni grob 9 padlih borcev Zidanškovega bataljona s spomenikom (visoka granitna plošča z napisom).

Legenda, zgodovina, pravljica

Zidanškova brigada se je zadrževala v začetku aprila 1944 na obronkih zahodnega Pohorja. Borci so uspešno izvedli akcijo in onesposobili železniško progo Slovenj Gradec-Dravograd: pri Šentjedrti so zažgali lesen most, pretrgali tir na več krajih, podrli telefonske drogove, v Trobljah pa zažgali Köllnerjevo hišo in gospodarsko poslopje. Köllner je bil lastnik tovarne kos. Po partizanskem mitingu v Pamečah so se borci Zidanškove brigade 4. aprila zgodaj zjutraj vračali h kmetijam na Jesenkovem vrhu. Nemci so bataljon, ki se je zadrževal pri Jesenku, napadli; v spopadu je padlo 11 borcev, na pokopališču v Pamečah je pokopanih 9 (svojci so prekopali dva). V skupnem grobu na pokopališču počivata tudi Marica Dorič, partizanska kurirka, ki so jo sovražnikovi streli zadeli na Gmajni 2. avgusta 1944, in Stanka Orožim-Janja, sekretarka okrožnega komiteja SKOJ Dravograd: padla je 16. februarja 1945. Dvanajsti borec, ki je pokopan v skupnem grobu, je domačin Mihael Robin; padel je maja 1945.
Spomenik je postavila krajevna organizacija Zveze borcev Pameče 1956. leta.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
PADLI V BORBI
ZVESTI DOMOVINI
PRI JESENKU 4.4.1944
BORCI ZIDANŠKOVE BRIGADE
ANTON ARHAR
HENRIK IVARTNIK
FRIDERIK OGRIZEK
PRIBOVŠEK-GORKI
ALBIN RATAJC
ŠTIRJE NEZNANI
NA GMAJNI 2.8.1944
MARICA DORIČ
NAD VASJO 14.2.1945
STANA OROŽIM

V SVOBODNI ZEMLJI
PARTIZANOV GROB

ROBIN MIHAEL
PADEL 10.5.1945
1969

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4175

Geografska določitev lege

Grobnica je na pokopališču v Pamečah.
Pameče
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1956, obnovljen 1969

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče

Povezave k leksikonu