LoginMušičeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Mušičeva kapelica stoji zdaj bližje Javornikovi hiše in za njo je hrib, ki ni več pokrit z gozdom.

Mušičeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije med naslikanima angeloma v Mušičevi kapelici.

Mušičeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Grob med 2. svetovno vojno padlega strica Levovnika.

Mušičeva kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Letnici prve in druge kapelice in iniciali imen.

Mušičeva kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa poslikana leta 2007 od ruske umetnice, ki je poslikala več kapelic v slovenjgraški občini Mouravieva-Pušnik.

Mušičeva kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelico so zgradili leta 1888. Ima poudarjene vogale, polkrožno zaključen vhod, ter slepe niše. V notranjosti osrednje niše je poslikava.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ded gospoda Javornika je kapelico postavil leta 1888 v želji, da bi preživel otrok, moški potomec. To se je leto kasneje tudi zgodilo.
Pod drugi svetovno vojni so poleg Mušičeve kapelice uredili grob Martina Levovnika, strica gospoda Javornika, ki je bil leta 1943 ubit v bližnjem gozdu.
Leta 2007, ko so preurejali dvorišče, dovoz in hrib nad Mušičevo domačijo so kapelico podrli in jo enakih dimenzij in oblik postavili nekaj metrov bližje hiši. Levovnikov grob so prestavili pod kapelico.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12314

Geografska določitev lege

Kapelica stoji severno od domačije Mušič, Brda 38.
Brda 38
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol., 1888, 2007 nova

Lastnik / Varuh

Stanislav Javornik