LoginPlesnikov kozolec

Foto: Mojca Štuhec 2011

Plesnikov kozolec - Slika 1

Opis

Lesen, triokenski kozolec podolžnega tlorisa s konca 19. stol. prekriva skodlasta čopasta dvokapnica. Odlikujejo ga likovno oblikovani elementi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Plesnikov kozolec stoji na robu velike Plesnikove posesti z več gospodarskimi poslopji in staro domačijo.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8061

Geografska določitev lege

Legen 134. Kozolec stoji v sklopu stavb na domačiji, ki je locirana ob poti iz Legna proti vrhovom Pohorja.
Legen 134
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Rotovnik Helena