LoginRdečnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Rdečnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križani je obdan z vencem rož.

Rdečnikova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica zaprtega tipa z ohranjeno profilacijo iz druge polovice 19. stoletja ima segmentno zaključen vhod. V notranjosti je korpus Križanega.

Legenda, zgodovina, pravljica

Rdečnikova kapelica stoji zahodno od domačije Rdečnik, malo nad cesto Zgornji Razbor-Spodnji Razbor.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12348

Geografska določitev lege

Kapelica stoji domačiji Rdečnik, Spodnji Razbor 28.
Spodnji Razbor
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Pajenk Drago