LoginNapotnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Duhoška kapelica je bila postavljena leta 1979 za lepo nedeljo.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

V kapelici v vitrini kipec Marije.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Anton na steni v kapelici.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Jožef v kapelici.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Angelc na stropu v kapelici.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Napotnikova kapelica preprosta kapelica zaprtega tipa brez arhitekturne členitve, v trikotnem zaključku dodan les.

Veška kapelica, Duhoška kapelica - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stoletja ima gladke fasade. V notranjosti stoji Marijin kip.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgrajena ob lipi, kjer so v času procesij vedno postavljali leseno kapelico. Postavili so jo Podkrižnik, Perše in Skubic.
Go. Podkrižnik je razložil, da je so kapelico začeli graditi 5. julija 1979, za lepo nedelji 16. julija pa je bila že naret.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

15047

Geografska določitev lege

Kapelica stoji vzhodno ob cerkvi sv. Duha in severovzhodno od domačije Napotnik, Podgorje 141

Čas nastanka

1979

Lastnik / Varuh

Podkrižnik Jože in Janez

Povezave k leksikonu