LoginKebrova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kebrova kapelica z jasnimi arhitekturnimi členi (vogali, obroba -lok slepe niše, obroba timpanona), vendar v zelo slabem gradbenem stanju.

Kebrova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Zapuščena podoba Kebrove kapelice.

Kebrova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sledovi stenskih bordur, likovnega okrasa v kapelici.

Kebrova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica iz druge polovice 19. stoletja ima polkrožno zaključen vhod. Vogale poudarjajo v ometu narejeni vogalniki. Stranski fasadi členita slepi niši.

Legenda, zgodovina, pravljica

Včasih lepa kapela je danes na žalost zapuščena.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12318

Geografska določitev lege

Kapelica stoji južno od kmetije Keber, Golavabuka 33.
Golavabuka 33
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol., 1911

Lastnik / Varuh

Pogorevc Marija, Brda 26, Šmartno pri Slovenj Gradcu