LoginBrezovnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Brezovnikova kapela

Brezovnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv. Andreja

Brezovnikova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv. Katarine Aleksandrijske

Brezovnikova kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha iz strešne opeke in skrilavca. Na stranskih stenah sta dve polkrožni stenski niši, ki sta poslikani. Notranjost kapele in njen vhod sta polkrožno obokana. Na levi in desni notranji steni sta stenski niši, ki sta tudi poslikani. Na osrednji steni, ki je tudi poslikana je v zidu narejena okenska odprtina v obliki štiriperesne deteljice. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Upodobljeni motivi / napisi

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Andreja, na levi na podoba sv. Krištofa, ki pa je zelo slabo vidna. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Tomaža Akvinskega, na desni pa podoba sv. Katarine Aleksandrijske. Na osrednji steni pa je naslikana podoba pieta. V zatrepu na zadnji strani kapele je naslikana letnica 18 J+D88. Na kovanih železnih vratih je upodobljena letnica 18 J D 95.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapela stoji ob robu vasi Šmartno, ob cesti na Legen pri kozolcu blizu hiše Šmartno 58.
Šmartno 58
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1888, obnovljena pred nekaj leti

Umetnik / Umetnica

Tomaž Perko

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Brezovnik

Povezave k leksikonu