LoginPopjalov kozolec

Foto: Liljana Medved 2010

Popjalov kozolec - Slika 1

Opis

Toplar s tremi pari oken pokriva sekundarna salonitna kritina in ima likovno oblikovane konzole. Po izročilu naj bi bil postavljen ob koncu 19. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Popjalov kozolec občasno še služi osnovnemu namenu sušenju slame.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

13639

Geografska določitev lege

Kozolec stoji na robu domačije Legen 153, južno od ceste Slovenj Gradec - Kope.
legen 153
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Linasi Andrej