LoginPelčeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pelčeva kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Gladke fasade členi segmentno zaključen vhod, z nišama na stranskih fasadah. V notranjosti je lesen kip Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kip Marije je v kapelici pri domačiji Prjol, zato je v vitrini samo votivna podoba Marije.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12361

Geografska določitev lege

Kapelica stoji jugozahodno od domačije Pelc, Vodriž 2.
Vodriž 2
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Rogina Terezija in Anton, Podgorje 40, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu