LoginKavdekova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kavdekova kaplica stoji na križišču cest med Pamečami, Gradiščem in Legnom.

Kavdekova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Skromno obnovljena Kavdekova kapelica

Kavdekova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica je pokrita z dvokapno streho. Nastala je v drugi polovici 19. stoletja. Ozek segmentno zaključen vhod členi fasado, katere primarna členitev je bogatejša.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pred kratkim v grobem obnovljena, samo ometana, neposlikana in prazna. Izgubljena je vsakršna arhitekturna členitev.
Kapelo naj bi postavili v spomin na uboj, saj naj bi na tem mestu nekoga ubili.

Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče. Tipkopis, Pameče, 1988.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12334

Geografska določitev lege

Na domačiji Zgornji Kavdek, Pameče 268.
Pameče 268
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Ivan Repnik

Povezave k leksikonu