LoginKapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ambient Jožefove kapelice z Marijino cerkvijo in še eno mlajšo kapelico v ozadju.

Kapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Arhitekturno čista kapelica zaprtega tipa z velikim trikotnim zaključkom pročelja in pravokotnim tlorisom.

Kapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sveta družina, Jožef tesar, uči sina Jezusa oblikovanja v lesu, ob njiju sedeča Marija.

Kapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba svetnika na zunanjščini kapelice.

Kapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pogled na preprosto arhitekturno zasnovo kapelice.

Kapelica sv. Jožefa pri cerkvi na Homcu - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelico pravokotnega tlorisa členijo na zunanjih fasadah slepe niše s poslikavo, vhod ima polkrožen portal, nad njim trikotno čelo. V notranjosti slikarija sv. Jožefa tesarja iz 19. stoletja. Nekdaj ena od kapelic križevega pota.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji na zaščitenem območju spomenika Marijine cerkve na Homcu. Gre za romarsko podružnično cerkev baročnega sloga z bogato kiparsko oltarno opremo (delo kiparja Mersija). Na tem območju okoli cerkve oziroma njenega kamnitega obrambnega zidu so tri kapelice; ta na SZ strani, na SV ter kapelica sv. Jožefa severno od cerkve

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8002

Geografska določitev lege

Kapelica stoji vzhodno od cerkve Marije Pomočnice na Homcu.
Šmartno pri Slovenj Gradcu 214
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu