LoginUršičeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Uršičeva kapelica sredi travnika nad cesto Slovenj Gradec-Kotlje.

Uršičeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Uršičeva kapelica stoji vzhodno od hiše Vavpot.

Uršičeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Čelna podoba Uršičeve kapelice.

Uršičeva kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba sv. Danijela z levi na Uršičevi kapelici.

Uršičeva kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije z detetom v kapelici.

Uršičeva kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Florjan patron pred požarom in poplavami.

Uršičeva kapelica - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Neogotski vhod z dekorativno profilacijo členi kapelico z začetka 20. stoletja. V osrednji niši je lesen kip Marije z detetom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, Bavarskem, tudi po naših krajih. Sv. Florjan je patron proti požarom in poplavam in zaveznik gasilcev. V Dravski banovini so se gasilci imenovali tudi »vitezi svetega sv. Florjana«. Glej sliko 6.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

15067

Geografska določitev lege

Kapelica stoji vzhodno od domačije Vavpot, Stari trg 120.
Stari trg 120
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Uršič Ignanc