LoginSpominska plošča Jože Druškovič

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča Jože Druškovič

Spominska plošča Jože Druškovič - Slika 1

Opis

Pravokotna spominska plošča iz brona s posvetilnim napisom. Poleg napisa je na plošči podoba Jožeta Druškoviča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med mnogimi Slovenjgradčani je bila v Srbijo izseljena tudi družina Druškovič. Jože Druškovič, sekretar SKOJ, se je kmalu po prihodu v Srbijo pridružil osvobodilnemu boju v Užiški republiki. Bil je borec v Slovenski četi 1. proletarske brigade in padel 23. januarja 1942 v Bosni.
Na pročelju nekdanje Druškovičeve hiše - od leta 1977 novo poslopje Ljubljanske banke-Koroške temeljne banke - je na bronasti plošči podoba skojevca, komunista in borca Jožeta Druškoviča.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
JOŽE DRUŠKOVIČ 1912-1942
PREDVOJNI KOMUNIST, BOREC SLOVENSKE ČETE V UŽIŠKI REPUBLIKI.
PADEL V PRVI PROLETARSKI BRIGADI

OBČANI MISLINJSKE DOLINE, 1974.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na pročelje nekdanje Druškovičeve hiše, v kateri je od leta 1977 Ljubljanska banka. Glavni trg 30, Slovenj Gradec
Glavni trg 30
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1974

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu