LoginRadmanova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Radmanova posest s kapelico stoji južno pod cerkvijo sv. Daniela v Zgornjem Razborju.

Radmanova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba sv. Martina v Radmanovi kapelici.

Radmanova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Notranja poslikava v Radmanovi kapelici.

Radmanova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije z detetom bi naj bil prvoten, iz leta 1839.

Radmanova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa z lepo arhitekturno členitvijo.

Radmanova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1839. Členi jo polkrožen portal, poudarjeni vogali, zunanje in notranje poslikane niše ter kip Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnovljena in poslikana leta 1982. Pred tem kapelica ni bila poslikana, ampak je bil v njej samo kipec Marije.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12369

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na domačiji Radman, severozahodno od hiše Zgornji Razbor 11.
Zgornji Razbor 11
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga četrtina 19. stol., 1839

Lastnik / Varuh

Plešivčnik Marija