LoginSpomenik žrtvam vojne in revolucije

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik žrtvam vojne in revolucije

Spomenik žrtvam vojne in revolucije - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik žrtvam vojne in revolucije

Spomenik žrtvam vojne in revolucije - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik sestavlja sedem kamnitih plošč narejenih iz pohorskega tonalita, postavljenih navpično v dveh vrstah. Naslovna plošča je v obliki polkroga, drugih šest pa ima pravokotno obliko. V sredi med ploščami je pritrjen na steno jeklen umetniško izdelan korpus Kristusa na križu. Na vsaki plošči je spominski zapis z imeni žrtev. Pod spominskimi ploščami je pritrjena tudi kamnita pravokotna polica iz pohorskega tonalita za postavljanje sveč.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na naslovni plošči:
ŽRTVE VOJNE IN REVOLUCIJE
…KRIVIM ODPUŠČANJE, ŽRTVAM MOLITEV,
VSEM NAM OBLJUBA, V ZAGROBNO REŠITEV…

Napis na najvišji tabli na levi strani:
ŽUPNIJA SLOVENJ GRADEC
AJTNIK VIKTOR 1905 – 1945
CESAR FILIP 1894 – 1945
DEBELAK GRETA 1907 -1945
EICHHOLZER ERNST 1902 – 1945
EICHHOLZER JOSEF 1881 – 1945
EICHHOLZER KAROLINA 1881 – 1945
EICHHOLZER WILHEMINA 1906 – 1945
FERK FRIDERIK 1879 – 1945
FERK MARGARETA 1916 – 1945
FIŠER LJUDMILA 1923 – 1945
GOLL KAREL 1896 – 1945
GOLL LJUDMILA 1903 – 1945
GROS KRISTINA 1918 – 1945
GÜNTHER ERICH 1900 – 1945
GÜNTHER FRANČIŠKA 1910 – 1945
HABERMANN JULIJANA 1894 – 1945
HABERMANN IVANA 1922 – 1945
HABERMANN RAJMUND 1916 – 1945
HABERMANN ROMANA 1924 – 1945
HABERMANN VILJEM 1919 – 1945
HERNAUS JOSEF 1874 – 1948
HERNAUS GERMANA 1905 – 1945
HARTMAN ALBERT 1924 – 1944
KARBEUTZ PAULINE 1870 – 1945
KATZIANER JULIUS 1910 – 1945

Nadaljevanje na drugi tabli, ki je nameščena pod prvo:
KERT ALOJZ 1900 – 1945
KORSCHITZ OTTO Dr. 1905 – 1944
LIPOVNIK VINCENC 1876– 1945
MURKO MAKS 1905 – 1944
NABERNIK FRIDERIK 1905 – 1945
NEMSCHITZKY ANGELA 1905 – 1946
NEMSCHITZKY JAN 1897 – 1945
PAJER FRANC 1903 – 1945
PETEK MILAN 1887 – 1945
PRATNEKER ANGELA 1884 – 1945
PRUŠ HANS 1911 – 1945
SCHELL AGATHE 1885 – 1945
SCHULLER HANS 1870 – 1945
SCHULLER FRANZ 1876 – 1945
SCHÜSTER FRANČIŠKA 1902 – 1945
SIEGL HELENA 1920 – 1946
SIEGL RUDOLF 1884 – 1945
SOUVAN IGNAC 1875 – 1945
SOUVAN THELKA 1902 – 1945
TONIUTTI JOŽEFA 1900 – 1945
ULBNIG MARIJA 1880– 1946
UNGER JOHANNA 1894 – 1945
VAUPOT ALBINA 1901 – 1945
VAUPOT FRANC 1892 – 1945
VAUPOT INGA 1930 – 1945
WRESOUNIG ROMAN 1882 – 1945

Sledi napis na tretji plošči, ki je pritrjena tik pod drugo ploščo:
ŽUPNIJA PAMEČE
ČERNJAK ALOJZ 1909 – 1945
FERK ŠTEFAN 1921 – 1944
FERK VERONA 1925 – 1945
KOLAR ANA 1924 – 1945
KRANJC MARIJA 1899 – 1945
PELZGÜTTER MARIJA 1897 – 1945
POPIČ MARIJA 1925 – 1945
POPIČ ROZALIJA 1899 – 1945
VRHNJAK VINKO ing. 1900 – 1945

ŽUPNIJA ŠENTILJ
KAŠTIVNIK ANTONIJA 1902 – 1945
KOTNIK ANTON 1896 – 1945

ŽUPNIJA SV. PETER NA KRONSKI GORI
CESAR KAREL 1897 – 1945
ROGER ANTON 1897 – 1945
ROGER MARIJA 1926 – 1945

ŽUPNIJA SV. VID NAD VALDEKOM
TISNIKAR FRANC 1898 – 1945

ŽUPNIJA DOLIČ
RAMŠAK PAVEL 1891 – 1943
ZUPANC VIKTOR 1911 – 1945

Napis na najvišji tabli v desni vrsti:
ŽUPNIJA ŠMARTNO
BARLE KAREL ing. 1910 – 1948
BARLE REZIKA 1925 – 1949
GARBUS FRIDERIK 1914 – 1945
GROBELNIK JOŽE 1927 – 1945
HORVAT FRANC 1908 – 1944
HORVAT RUDOLF 1913 – 1944
JAVORNIK FRANC 1906 – 1944
JAVORNIK KAREL 1904 – 1944
JAVORNIK KONRAD 1922 – 1949
KAC MARTIN 1888 – 1945
KOLAR IVAN 1891 – 1944
KRAUS JOHAN 1873 – 1945
KRENKER FRANC 1905 – 1944
LAURE ALBERT 1911 – 1944
LAURE VIKTOR 1910 – 1944
LEVOVNIK MARTIN 1921 – 1943
MARHAT MIHAEL 1920 – 1945
MAUC KAREL 1886 – 1944
POŽARNIK ANTON 1915 – 1944
RAMŠAK FRANC 1922 – 1944
VINARNIK FRANC 1913 – 1944

ŽUPNIJA SELE
HOVNIK JOŽE 1927 – 1945
IBL HELENA 1927 – 1944
WIRANT ANTON 1878 – 1945

Napis na srednji tabli v desni vrsti:
ŽUPNIJA RAZBOR
KNEZ FRANC 1914 – 1944
PENŠEK PAVEL 1914 – 1945
PODKRIŽNIK JANEZ 1910 – 1950
PRAPROTNIK FRANC 1919 – 1944
ŠUMAH ALOJZ 1891 – 1944
ŠUMAH FRANC 1924 – 1950
ŠUMAH MIHAEL 1905 – 1950
VELUNŠEK FRANC 1921 – 1944
VELUNŠEK IVAN 1919 – 1944

ŽUPNIJA PODGORJE
ČREŠNIK RUDOLF 1922 – 1944
HRASTNIK FRANC 1900 – 1945
KOROŠEC JOŽE 1920 – 1944
KOROŠEC MIHA 1921 – 1944
KRENKER BOGOMIR 1923 – 1945
POHOVNIKAR ANTON 1915 – 1944
PREDNIK IVAN 1899 – 1945
RAMŠAK FRANC 1920 – 1944
SKOBIR MARIJA 1921 – 1944
ZAGMAJSTER FRANC 1895 – 1943

ŽUPNIJA ŠMIKLAVŽ
HOJNIK ANTON 1921 – 1944
MIKLAVŽINA ADOLF 1895 – 1942

ŽUPNIJA STARI TRG
APAT ANTON 1897 – 1945
BAUER ANTON 1921 – 1945
BIZJAK STANKO 1925 – 1945
BOROVNIK FRANC 1897 – 1945
DVORNIK IVAN 1915 – 1944
FIŠER FRANC 1886 – 1944
FIŠER ROZALIJA 1921 – 1945
GAČNIK IVAN 1916 – 1943
GRAJNER IVAN 1903 – 1945
GRAJNER JOŽE 1904 – 1945
GRAJNER MAKS 1906 – 1945
GRAJNER SLAVKO 1905 – 1945
JAMNIK JAKOB 1922 – 1944
JAMNIK PRIMOŽ 1902 – 1944
MEH RAFAEL 1921 – 1944
PEČOLAR URBAN 1922 – 1949
PONGRAC VIKTOR 1883 – 1944
ŠTUMPFL FRANC 1896 – 1945
ŠTUMPFL FRANC 1927 – 1944
ZDRČNIK JOŽE 1890 – 1945

V SPOMIN IN OPOMIN LETA 2004
FARANI DEKANIJE STARI TRG

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Spominske plošče so pritrjene na zunanjo fasado cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu.
Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

2004

Lastnik / Varuh

Župnija Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu