LoginPlešivčeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Plešivčeva kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa in v celoti poslikana.

Plešivčeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Bog oče na trikotno zaključenem pročelju kapelice.

Plešivčeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Marija Zavetnica s plaščem v središču Plešivčeve kapelice.

Plešivčeva kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Elizabeta v Plešivčevi kapelici.

Plešivčeva kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica s konca 19. stoletja je v celoti poslikana. Členi jo segmentno zaključen vhod s pilastri. V notranjosti motiv Marije Zavetnice s plaščem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Plešivčeva kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa in v celoti poslikana.

Upodobljeni motivi / napisi

Motiv Marije zavetnice s plaščem. Zavetnica človeštva varuje pod svojim plaščem zbrane zastopnike obeh spolov in vseh stanov. Najbolj znan je slikovit gotski relief na Ptujski gori.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12368

Geografska določitev lege

Kapelica stoji jugovzhodno od domačije Plešivec, Zgornji Razbor 40.
Zgornji Razbor 40
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Domačija Plešivec, Zgornji Razbor 40, lastnik Mestna občina Slovenj Gradec.