LoginSpominska plošča na OŠ Pameče

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča na OŠ Pameče

Spominska plošča na OŠ Pameče - Slika 1

Opis

Marmornata spominska plošča z imeni padlih borcev, talcev in internirancev KS Pameče-Troblje

Legenda, zgodovina, pravljica

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V BORBI ZA SVOBODO
SO ŽRTVOVALI
SVOJA ŽIVLJENJA
1941-1945
BORCI-TALCI-INTERNIRANCI
BLODNIK BLAŽ / LUAK AVGUST
BLODNIK JOŽE / PEČNIK ANTON
BREG JOŽE / PARADIŽ ALOJZ
BREZNIK FRANC / ROBIN MIHAEL
DULER FRANC / REPAS MAKS
HREN IVAN / RAČNIK PETER
KOTNIK MARTIN / REČNIK FRANC
KAŠNIK IVAN / ŠAVC ANTON
KANDUT ŠTEFAN / ŠAVC IVAN
KOS IVAN / TRETJAK HENRIK
KREJAN KAREL / VERŠIČ RUDOLF
KREJAN BLAŽ / VODUŠEK AVGUST
LAZNIK MAKS / REPNIK JOŽE
SLAVA PADLIM BORCEM
NARODNOOSVOBODNILNE VOJNE
ZVEZA BORCEV PAMEČE 1963

BLODNIK BLAŽ / LUAK AVGUST
BLODNIK JOŽE / PEČNIK ANTON
BREG JOŽE / PARADIŽ ALOJZ
BREZNIK FRANC / ROBIN MIHAEL
DULER FRANC / REPAS MAKS
HREN IVAN / RAČNIK PETER
KOTNIK MARTIN / REČNIK FRANC
KAŠNIK IVAN / ŠAVC ANTON
KANDUT ŠTEFAN / ŠAVC IVAN
KOS IVAN / TRETJAK HENRIK
KREJAN KAREL / VERŠIČ RUDOLF
KREJAN BLAŽ / VODUŠEK AVGUST
LAZNIK MAKS / REPNIK JOŽE

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasadi osnovne šole v Pamečah 134.
Pameče 134
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1963

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče

Povezave k leksikonu