LoginGrobišče borcev XIV. divizije

Foto: Vinko Skitek 2011

Grobišče borcev XIV. Divizije

Grobišče borcev XIV. divizije - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Grobišče borcev XIV. Divizije

Grobišče borcev XIV. divizije - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kamniti bloki pravokotne oblike, različne višine, predstavljajo skupni grob 14 neznanih borcev XIV. divizije, padlih 21. - 22.2.1944 na Graški gori.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na pokopališču v Podgorju je skupni grob štirinajstih neznanih borcev 14. divizije. Domačini so partizane, ki so padli v bojih po hribih južno od Podgorja, pokopali v skupnem grobu na vaškem pokopališču.
Prvo spominsko obeležje je postavil krajevni odbor ZB 1953. leta, novo pa so odkrili leta 1980.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
14 NEPOZNANIH BORCEV XIV. DIVIZIJE,
KI SO PADLI 21.- 22. FEBRUARJA 1944 NA GRAŠKI GORI.

KDOR UMRE ZA DOMOVINO,
TA JE ŽIVEL DOVOLJ!

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4178

Geografska določitev lege

Grobnica je na pokopališču v Podgorju pri Slovenj Gradcu.
Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1953, obnovljen 1980

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Besedilo: K. Destovnik- Kajuh

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Podgorje

Povezave k leksikonu