LoginSpominska plošča: Krešo Karaman

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča: Krešo Karaman

Spominska plošča: Krešo Karaman - Slika 1

Opis

Marmornata spominska plošča pravokotne oblike z odrezanimi robovi s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu je urejena lekarna. Med vojno jo je vodil magister Krešo Karaman. Prepotrebna zdravila in obveze sta magister Karaman in Branka Šisernik pošiljala po zvezah in tajnih kanalih v gozdove pod Veliko in Malo Kopo, kjer so se v Paučkovih bolnišnicah zdravili ranjeni partizani. Gestapovska tajna služba je odkrila prepovedano delovanje. Magistra Kreša Karamama so aretirali marca 1945 in ga poslali v zloglasno taborišče Dachau, kjer je umrl nekaj dni pred osvoboditvijo.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
MR. PH. KREŠO KARAMAN
HUMANIST IN PATRIOT
ZASTRUPLJEN 1945 V DACHAUU

KOLEKTIV LEKARNE 1975

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na pročelju lekarne v centru Slovenj Gradca.
Glavni trg
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1975

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu