LoginKapelica pri cerkvi sv. Danijela v Zgornjem Razborju

Foto: Mojca Štuhec 2011

Nekoliko večja kapelica odprtega tipa stoji med cesto skozi vas in nad cerkvijo sv. Danijela.

Kapelica pri cerkvi sv. Danijela v Zgornjem Razborju - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križani v "roženkrancu".

Kapelica pri cerkvi sv. Danijela v Zgornjem Razborju - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica odprtega tipa iz druge polovice 19. stoletja. Križno obokano notranjost dopolnjuje plastika Križanega.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgodba o postavitvi kapele ni znana.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8015

Geografska določitev lege

Ob cesti, nad župnij. cerkvijo sv. Danijela.
Župnjiski urad Zgornji Razbor 9
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija Razbor pri Slovenj Gradcu