LoginPlevjenkova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Zelo preprosta kapelica zaprtega tipa iz začetka 20. stoletja.

Plevjenkova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji pod brezo, a tik ob cesti.

Plevjenkova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica z začetka 20. stoletja ima dvokapno streho, segmentno zaključen vhod, ter slepi niši na stranskih fasadah.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnovljena pred približno 40 leti, prvotno bila okrašena s freskami.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12316

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti jugovzhodno od domačije Plevjenk, Brda 24.
Brda 24
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Sušec Jožica in Srečko