LoginKriž ob župnijski cerkvi v Šmartnem

Foto: Vinko Skitek 2011

Križ ob župnijski cerkvi v Šmartnem

Križ ob župnijski cerkvi v Šmartnem - Slika 1

Opis

Križ in korpus sta umetniško narejena iz ulitega železa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ stoji na območju nekdanjega pokopališča v Šmartnem, ki je bilo razporejeno okoli cerkve sv. Martina.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Križ stoji pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

Po vsej verjetnosti v 19. stol.

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu