LoginKapelica v Mislinjski Dobravi

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica v Mislinjski Dobravi stoji ob glavni cesti Slovenj Gradec-Mislinja.

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije z detetom pred naslikanim zastorom v kapelici.

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

V notranjščini kapelice je poslikava v boljšem stanju. Podova sv.Antona Padovanskega.

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Lepo dvojno polkrožno okno - bifora na stranici kapelice.

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

S časom zbledela podoba križanega v plitki niši, na zadnji strani kapelice.

Kapelica v Mislinjski Dobravi - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Kapelica zaprtega tipa je bila postavljena ob koncu 19. stoletja. Fasado, ki je delno poslikana, členijo neoromanske visoke niše, okna in portal. V notranjosti je lesen kip Marije z Jezusom.Pročelje kapelice členi trikotno čelo in poudarjeni vogali.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je prvotno morala biti tudi lepo poslikana, na kar danes kažejo le sledovi.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12330

Geografska določitev lege

Kapelica stoji severno ob cesti, severozahodno od hiše Mislinjska Dobrava 67.
Mislinjska Dobrava 67
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Mrzdovnik Jerica