LoginLapharjevo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Lapharjevo znamenje v središču vasi Pameče.

Lapharjevo znamenje - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Baročno slopno znamenje v križišču cest.

Lapharjevo znamenje - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Skodlasta piramidalna streha znamenja, ki je bilo nazadnje obnovljeno leta 1991.

Lapharjevo znamenje - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba svetnika v niši.

Lapharjevo znamenje - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kamnito slopno znamenje z leseno piramidalno streho členijo v nastavek štiri potlačeno polkrožne niše, poslikane s svetniki. Spodnji del ima posnete robove, od nastavka je ločen s profiliranim robom, ki del znamenje na dva enako visoka dela. Vse stranice so enako obdelane, brez poudarjenega pročelja. Pomembna je prostorska funkcija znamenja v sredini vasi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnovljena 1992, vendar so podobe svetnikov v nišah v zelo slabem stanju, motivi so neprepoznavni.Podatek 1784, ni znan. ZVKDS OE MARIBOR in Register nepremične kulturne dediščine ima za nastanek znamenja evidentirano letnico 1743!
Postavljena je bila leta 1734. Slika sv. Vida je v smeri proti Mežnarju, druge freske niso znane. Tudi napisi, ki so bili v gotici, so zabrisani. V letu 1988 jo je s šiklni prekril Ajtnik Tone. Kritino je oskrbela Vrhnjak Vida. Potrebna je še zidarske in pleskarske prenove.
Kapelo sta s šikelni prekrila Ajtnik Anton in Lakovšek Vinko. Leta 1992 jo je zidarsko obnovil Marinšek Milan, poslikal pa Kogovšek. Ob priliki postavitve novega oltarja v župnijski cerkvi je kapelico blagoslovil g. škof Franc Kramberger na praznik apostola Jakoba.

Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče. Tipkopis, Pameče, 1988.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8023

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na križišču v središču vasi, jugovzhodno od cerkve.

Čas nastanka

1743, 1784?

Lastnik / Varuh

Polak Silva

Povezave k leksikonu