LoginLampretova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta kapelica zaprtega tipa stoji na robu vasi, tik ob polju hmelja.

Lampretova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica na robu vasi v Šmartnem sodi v last župnije Šmartno, a zanjo skrbijo vaščani in iz njej najbližjih hiš.

Lampretova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica s konca 19. stoletja. Ima dvokapno opečno kritino. Gladke fasade členi polkrožno zaključen vhod. Ob vhodu na levi strani je majhna ovalna niša s kropilnikom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnovljena pred štirimi leti, danes prazna, ni več nobene poslikave. Križani v kapelici iz časa zadnje obnove.
Od gospe Kotnik Šmartno 38 izvedela, da se je reklo kapelici Lampretova: Lampreti, ki so včasih živeli v hiši Šmartno 36 in so za kapelico skrbeli. Danes se za kapelico briga gospa Kotnik, da ta ne bi postala sramota vaščanom.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12352

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti na severozahodnem robu vasi, pri hiši Šmartno pri Slovenj Gradcu 36.
Šmartno 36
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu ?

Povezave k leksikonu