LoginDoprsni kip Franca Rozmana-Staneta

Foto: Vinko Skitek 2011

Doprsni kip Franca Rozmana-Stane

Doprsni kip Franca Rozmana-Staneta - Slika 1

Opis

Doprsni kip Franca Rozmana-Staneta je narejen iz brona. Stoji na kamnitem kvadratnem podstavku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Komandant Franc Rozman-Stane je z vso pozornostjo spremljal borbeno delovanje Pohorskega bataljona. Bil je večkrat na obhodu po Mislinjski dolini in se zadržal pri nekaterih znanih partizanskih domačijah tudi na mislinjski strani Pohorja.
Na terenu se je srečeval z aktivisti OF in borci Pohorskega bataljona.
Doprsni kip Franca Rozmana-Staneta, ki je v avli Partizanskega doma, nas spominja na njegove obiske v jeseni 1942. in v začetku 1943. leta.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kip stoji v avli Partizanskega doma, Gradišče 168.
Gradišče 168
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1953

Umetnik / Umetnica

Izvedba: akademski kipar Jaka Savinšek

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu